Dezinfekce a dekontaminace je určená hlavně pro pečovatelská zařízení, kde díky těmto zařízením dojde k úspoře nákladů a hygienizaci zařízení a vybavení.