Evakuační vozíky jsou určeny pro evakuaci osob s nejen omezenou schopnosti pohybu, ale také pro zdravotně postižené osoby, Evakuační vozíky jsou přizpůsobeny i pro transport osob při evakuaci pater budov.

Elektrický evakuační vozík LG Evacu Plus EL

Elektricky poháněný Evakuační vozík je určen pro evakuaci jak zdravotně postižených osob, tak i osob s omezenou schopností pohybu. Pohyblivé pásy evakuačního vozíku zabezpečují plynulý a kontrolovatelný sestup po schodech směrem dolů.

Evakuační vozík LG Evacu Plus

Evakuační vozík LG Evacu Plus je určen pro evakuaci jak zdravotně postižených osob, tak i osob s omezenou schopností pohybu. Pohyblivé pásy evakuačního vozíku zabezpečují plynulý a kontrolovatelný sestup po schodech směrem dolů

Evakuační vozík LG Evacu

Evakuační vozík LG Evacu je určen pro evakuaci jak zdravotně postižených osob, tak i osob s omezenou schopností pohybu. Pohyblivé pásy evakuačního vozíku zabezpečují plynulý a kontrolovatelný sestup po schodech směrem dolů.